Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Elektronicy na zawodowym starcie

logotypy-kursy

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. i Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu pn. „Elektronicy na zawodowym starcie” realizowanego w ramach Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4 Edukacja zawodowa, regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 uczniów/uczennic (1K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie z kierunku technik elektronik poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, przeprowadzenie warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego służącego motywowaniu uczniów/uczennic do rozwoju zawodowego, przeprowadzenie zajęć z edukacji finansowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej elektronicznej.
Grupę docelową w projekcie stanowi 30 uczniów/uczennic (1K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie z kierunku technik elektronik.

W ramach projektu przewiduje się:
1.
Przeprowadzenie szkoleń dla 30 uczniów/uczennic z zakresu:
•„Nowoczesne metody montażu, demontażu i napraw współczesnych, ekologicznych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych (IPC)”;
•„Wymagania w zakresie ochrony antystatycznej współczesnych ekologicznych pakietów elektroniki użytkowej, aplikacji medycznych i stosowanych w przestrzeni kosmicznej (ESD)”;
•„Teoretyczne i praktyczne zagadnienia ekologicznego montażu i napraw komponentów BGA występujących w pakietach elektroniki użytkowej i aplikacjach SPACE (BGA)”.
2. Realizację warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 30 uczniów/uczennic.
3. Realizację zajęć z edukacji finansowej dla 30 uczniów/uczennic.
4. Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej elektronicznej tj.:
•monitor interaktywny;
•fotele dla uczniów/uczennic i nauczycieli;
•stanowisko/stół dla uczniów/uczennic;
•stanowisko dla nauczyciela;
•odzież stanowiskowa dla uczniów/uczennic i nauczycieli.

Efektem projektu będzie:
• 27 uczniów/uczennic nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu;
• 27 uczniów/uczennic uzyska kwalifikacje z zakresu Nowoczesnych metody montażu, demontażu i napraw współczesnych, ekologicznych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych (IPC);
• 27 uczniów/uczennic uzyska kwalifikacje z zakresu Wymagań w zakresie ochrony antystatycznej współczesnych ekologicznych pakietów elektroniki użytkowej, aplikacji medycznych i stosowanych w przestrzeni kosmicznej (ESD);
• 27 uczniów/uczennic uzyska kwalifikacje z zakresu Teoretycznych i praktycznych zagadnień ekologicznego montażu i napraw komponentów BGA występujących w pakietach elektroniki użytkowej i aplikacjach SPACE (BGA);
• 27 uczniów/uczennic nabędzie kompetencje z zakresu edukacji finansowej;
• 27 uczniów/uczennic nabędzie kompetencje społeczne i osobiste poprzez udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego;
• doposażenie jednej pracowni dydaktycznej w zawodzie technik elektronik.

Projekt umożliwia skorzystanie z usług dostępowych np. tłumaczenie na język migowy.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 15C), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki – dostępny w pokoju nr. 15C w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68

Kierownik projektu: Daria Człapińska, tel.: 509 631 415, e-mail: daria@mcdz.com.pl

Wartość projektu: 887 965,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 754 770,25 zł         

Okres realizacji projektu: 05.02.2024r. – 31.01.2025r.

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie

UWAGA!

Nastąpiła zmiana miejsca biura projektu pn. „Elektronicy na zawodowym starcie”.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 10), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00.

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki – dostępny w pokoju nr. 10 w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68.

Regulamin rekrutacji do projektu  „Elektronicy na zawodowym starcie” oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne – POBIERZ

Harmonogram organizacji zajęć – POBIERZ

Skip to content