Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Planowane oddziały

Symbol oddziałuOddziałPlanowana liczba uczniówPrzedmioty punktowane
PTITechnik Programista
Technik Teleinformatyk
16
16
Język polski
Matematyka
Język angielski
Informatyka
ATMTechnik Automatyk
Technik Mechatronik
16
16  
Język polski
Matematyka
Język angielski
Fizyka
EOZTechnik Elektronik
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
16
16
Język polski
Matematyka
Język angielski
Fizyka
Skip to content