Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Współpraca

logo michelin

Michelin Polska S.A.

Największy pracodawca na Warmii i Mazurach. W Olsztynie produkowane są opony osobowe, dostawcze, ciężarowe i rolnicze a także formy do wyrobu opon oraz kordy i mieszanki gumowe.
Do fabryki w Olsztynie Michelin rekrutuje pracowników produkcji oraz inżynierów do pracy w obszarze m.in. produkcji, Utrzymania Ruchu i w Biurach Konstrukcyjnych.

Początek współpracy: 17.04.2018
Zawód: Technik automatyk

warmia i mazury - logo

Województwo Warmińsko-Mazurskie – Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin

Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu województwa, m. in. z zakresu:
– edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
– promocji i ochrony zdrowia,
– transportu zbiorowego i dróg publicznych,
– ochrony praw konsumentów,
– obronności,
– bezpieczeństwa publicznego,
– działalność w zakresie telekomunikacji.

Początek współpracy: 11.06.2018
Zawód: Technik programista, technik teleinformatyk

zeto software - logo

Zeto Software Sp. z o.o.

ZETO Software to ciekawe połączenie niemal pięćdziesięcioletniej  tradycji i doświadczenia z młodą, ambitną kadrą oraz potrzebą ciągłego rozwoju. Dzięki konsekwencji w realizacji strategii rozwoju własnych kompetencji i produktów jest znaczącym podmiotem na rynku dostawców oprogramowania.

Początek współpracy: 08.01.2019
Zawód: Technik programista, technik teleinformatyk

Dramiński

DRAMIŃSKI  S.A.

Od 1987 roku firma Dramiński S.A. produkuje specjalistyczne urządzenia przeznaczone dla rolnictwa, hodowli oraz weterynarii. Od roku 2006 wzbogaciła swoją ofertę o ultrasonografy medyczne. Współpraca z centrami badawczymi i prestiżowymi ośrodkami naukowymi na świecie pozwala na wdrażanie urządzeń, które wyprzedzają oczekiwania. Dzięki temu w planach produkcyjnych zamieszczone są urządzenia wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie.

Początek współpracy: 25.01.2019
Zawód: Technik elektronik

artneo

Artneo Sp. z o.o.

Agencja interaktywna oraz wiodący w Polsce Software House, który tworzy strony internetowe, systemy dedykowane, czy aplikacje mobilne. Multidyscyplinarne podejście, które stosuje Artneo łączy świat wirtualny i rzeczywisty.

Początek współpracy: 25.01.2019
Zawód: Technik programista

alnea

Alnea

Alnea znana jest z procesów automatyzacji i robotyzacji, systemów kontroli wizyjnej czy złożonych stanowisk półautomatycznych i testerów. Domeną firmy jest projektowanie i budowa maszyn, obróbka CNC, usługi serwisowe i instalacyjne, usługi badawczo-rozwojowe, prefabrykacja szaf sterowniczych oraz programowanie. Alnea prowadzi również szkolenia specjalistyczne (lutowanie, programowanie) oraz doradztwo z zakresu optymalizacji linii produkcyjnych i analizy opłacalności rozwiązań.

Początek współpracy: 05.04.2019
Zawód: Technik automatyk

strefa ekonomiczna

Warmińsko- Mazurska Strefa Ekonomiczna

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (WMSSE)  jest jedną z 14 stref ekonomicznych w Polsce, których rolą jest wspieranie rozwoju nowych inwestycji oraz wydawanie, w imieniu ministra do spraw gospodarki, decyzji o wsparciu nowych inwestycji w ramach instrumentu Polska Strefa Inwestycji.

Początek współpracy: 24.04.2019
Zawód: Wszystkie

Aiton Caldwell S.A.

Firma działajaca na konkurencyjnym rynku telefonii VoIP i systemów telekomunikacyjnych. Flagowym produktem marki jest Wirtualna Centrala Datera zapewniająca szereg zaawansowanych funkcji, z możliwością dedykowanej konfiguracji pod daną branżę. Brend w swoim portfolio dodatkowo posiada gotowe do natychmiastowego wdrożenia integracje, ale daje również możliwość zintegrowania centrali z dowolnym systemem zewnętrznym.  Priorytetem w działalności firmy jest rozwój własnych technologii. Projekty o innowacyjnym charakterze mają dla Aiton Caldwell kluczowe znaczenie

Dowiedz się więcej

Początek współpracy: 3.02.2022
Zawód: Technik teleinformatyk, technik programista

RCI logo

Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn im. Ppłk. Maksymiliana Ciężkiego

Jednostka wojskowa podporządkowaną Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, której priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Sprawna i bardzo dobrze chroniona sieć teleinformatyczna zapewnia właściwą wymianę informacji, która jest kluczowym elementem działania każdej jednostki i instytucji wojskowej.
W sferze informatycznej do zadań RCI należy utrzymanie i zarządzanie sieciami informatycznymi, tworzonymi na potrzeby jednostek i instytucji RON, administrowanie systemami informatycznymi, udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego administratorom oraz użytkownikom sieci. Obszarem działania RCI Olsztyn są województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Początek współpracy: 13.04.2022
Zawód: Technik programista, technik teleinformatyk

Wirtualna Polska Holding S.A.

Działalność w obszarach e-commerce, reklamy i mediów spójnie łączą technologie. Misją Wirtualnej Polski jest pozostanie partnerem pierwszego wyboru. Usługi, systemy i serwisy przygotowuje w oparciu o nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na precyzyjne docieranie do poszczególnych grup odbiorców.

Początek współpracy: 24.06.2022
Zawód: Technik programista

ENERGA-OPERATOR SA

Głównym zadaniem ENERGA-OPERATOR SA jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców zarządzaną przez siebie siecią energetyczną. Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną, ENERGA-OPERATOR odpowiada za rozwój, eksploatację i modernizację infrastruktury przesyłowej na terenie funkcjonowania, by przyłączonym do sieci odbiorcom dostarczać energię o prawidłowych parametrach jakościowych.

Początek współpracy: 26.10.2022
Zawód: Technik teleinformatyk, technik automatyk

Corab

Wiodący polski producent systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutor urządzeń renomowanych marek. Od lat projektuje konstrukcje i doskonali technologię wytwarzania produktów ze stali i aluminium.

Początek współpracy: 04.09.2023
Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Intel

Największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych. Od ponad 50 lat Intel wywiera wpływ na świat, napędzając biznes i społeczeństwo poprzez tworzenie znaczących innowacji, które rewolucjonizują sposób, w jaki żyjemy.

Początek współpracy: 22.03.2024

Skip to content