Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie

logotypy-kursy

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. i Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie” realizowanego w ramach Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4 Edukacja zawodowa, regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 uczniów (1K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie z kierunku technik mechatronik i technik automatyk poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, przeprowadzenie warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego służącego motywowaniu uczniów do rozwoju zawodowego, przeprowadzenie zajęć z edukacji finansowej, unowocześnienie oferty kształcenia dla kierunku technik elektronik poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej mechatronicznej.

Grupę docelową w projekcie stanowi 30 uczniów (1K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie z kierunku technik mechatronik i technik automatyk.

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
  • „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)” dla 30 uczniów;
  • „Projektowanie i tworzenie współczesnych, ekologicznych wiązek kablowych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz w zastosowaniach SPACE ” dla 30 uczniów.
 2. Realizację warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 30 uczniów.
 3. Realizację zajęć z edukacji finansowej dla 30 uczniów.
 4. Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej mechatronicznej tj.:
  • monitor interaktywny;
  • fotele dla uczniów;
  • fotel dla nauczyciela;
  • stanowisko/stół dla uczniów;
  • stanowisko dla nauczyciela;
  • pochłaniacz oparów;
  • odzież stanowiskowa dla uczniów i nauczycieli.

Efektem projektu będzie:
• 27 uczniów nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu;
• 27 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Nowoczesnych metody lutowania, diagnozowania i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów działających w przestrzeni kosmicznej (IPC);
• 27 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Projektowania i tworzenia współczesnych, ekologicznych wiązek kablowych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz w zastosowaniach SPACE;
• 27 uczniów nabędzie kompetencje społeczne i osobiste przez udział w zajęciach z zakresu edukacji finansowej;
• 27 uczniów nabędzie kompetencje społeczne i osobiste poprzez udział w warsztatach z
zakresu doradztwa zawodowego;
• doposażenie jednej pracowni zawodowej mechatronicznej dla kierunku technik mechatronik.

Projekt umożliwia skorzystanie z usług dostępowych np. tłumaczenie na język migowy.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 15C), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki – dostępny w pokoju nr. 15C w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68

Kierownik projektu: Klaudia Łuczak, tel.: 572 408 866, e-mail: klaudia@mcdz.com.pl

Wartość projektu: 889 556,40 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 756 122,94 zł
Okres realizacji projektu: 05.02.2024r. – 31.01.2025r.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

UWAGA!

Nastąpiła zmiana Kierownika Projektu pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie”.

Kierownik Projektu: Katarzyna Przepióra, tel.: 572 408 866, e-mail: katarzyna@mcdz.com.pl

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie

UWAGA!

Nastąpiła zmiana miejsca biura projektu pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie”.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 10), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00.

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki – dostępny w pokoju nr. 10 w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68.

Regulamin rekrutacji do projektu  „Mechatronicy i informatycy na zawodowym starcie” oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne – POBIERZ

Harmonogram organizacji zajęć – POBIERZ

Skip to content