Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Kalendarz roku szkolnego

I. Podział zajęć dydaktycznych na okresy:

 1. I półrocze dla klas I – IV 04.09.2023 r.-04.02.2024 r.
 2. II półrocze dla klas I – IV 05.02.2024 r.-21.06.2024 r.
 3. I półrocze dla klas V 01.09.2023 r.-17.12.2023 r.
 4. II półrocze dla klas V 18.12.2023 r.-26.04.2024 r.

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.
 2. Ferie zimowe 22 stycznia – 4 luty 2024r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 4. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

III. Matura:

 1. Egzamin maturalny w terminie głównym
  Cześć pisemna: 7 – 24.05.2024 r. (wg harmonogramu CKE)
  Część ustna: 13-16.05.2024 r. oraz 20-24 maja 2024 r. (wg harmonogramu szkoły)
 2. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym:
  Cześć pisemna: 3 – 17.06.2024 r. (wg harmonogramu CKE)
  Część ustna: 10-12.06.2024 r. (wg harmonogramu szkoły)
 3. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
  Cześć pisemna: 20.08.2024 r. (wtorek)
  Część ustna: 21.08.2024 r. (środa)

IV. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 1. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja zimowa termin główny:
  część pisemna: 10-15.01.2024 r.
  część praktyczna: 09-20.01.2024 r.
 2. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja zimowa termin dodatkowy:
  część pisemna: 29.01.2024 r.
  część praktyczna: 30.01.2024 r.
 3. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja letnia termin główny:
  część pisemna: 04-10.06.2024 r.
  część praktyczna: 03-19.06.2024 r.
 4. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja letnia termin dodatkowy:
  część pisemna: 27.06.2024 r.
  część praktyczna: 28.06.2024 r.

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach V – śródroczne 08.12.2023 r.
 2. W klasach I-IV – śródroczne 12.01.2024 r.
 3. W klasach V – rocznych 19.04.2024 r.
 4. W klasach I-IV – rocznych 14.06.2024 r.

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IV AT, IV TPA: 02.10.2023 r. – 27.10.2023 r.
 2. Klasa IV ETP, IV TM: 30.10.2023 r. – 24.11.2023 r.
 3. Klasa III TP: 27.11.2023 r. – 22.12.2023 r.
 4. Klasa III EO, III TI: 05.02.2024 r. – 01.03.2024 r.
 5. Klasa III TM, IV TIO: 04.03.2024 r. – 30.03.2024 r.
 6. Klasa III AT, III OZE: 01.04.2024 r. – 26.04.2024 r.

VII. Pożegnanie klas maturalnych: 26 kwietnia 2024 r.
VIII. Egzaminy poprawkowe: 26.08.2024 r.- 28.08.2024 r.
IX. Rekolekcje wielkanocne według odrębnego harmonogramu
X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

•2,3.11.2023 r.
•2.05,6-10.05 2024 r.
•31.05.2024 r.
7.06.2024 r.
04.06.2024r.

XI. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 1. 31.08.2023 r. godz. 11.30 – podsumowanie roku szkolnego 2023/2024
 2. 14.09.2023 r. godz. 15.00 – plan pracy na rok, plan nadzoru pedagogicznego
  dyrektora, sprawy bieżące
 3. 13.10.2023 r. godz. 13.00 – DEN
 4. 09.11.2023 r. godz. 15.00 – sprawy bieżące
 5. 14.12.2023 r. godz. 15.00 – klasyfikacja – kl. V
 6. 18.01.2024 r. godz. 15.00 – klasyfikacja – kl. I-IV
 7. 22.02.2024 r. godz. 15.00 sprawy bieżące (w razie konieczności)
 8. 23.04.2024 r. godz. 15.00 – klasyfikacyjna kl. V
 9. 23.05.2024 r. godz. 15.00 – sprawy bieżące (w razie konieczności)
 10. 18.06.2024 r. godz. 15.00 – klasyfikacja kl. I – IV
 11. 25.06.2024 r. godz. 9.00 – kończąca rok szkolny
 12. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

XII. Spotkania z rodzicami:

 1. 14 września 2023 r.:
  o godz. 17.00 – spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,
  o godz. 17.30 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,
  o godz. 18.30 – spotkanie przedstawicieli trójek klasowych rodziców – s.
  konferencyjna.
 2. 18 styczeń 2024 r. godz. 17.30 wywiadówka.
 3. 4 kwietnia 2024 r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. V
 4. 6 czerwca 2024 r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. I – IV.
  Spotkania “Szkolnej Rady Rodziców” z dyrektorem w ww. terminach na pół godzin przed
  spotkaniami klasowymi.
  Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb po
  uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

XIII. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego
harmonogramu.
XIV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego
harmonogramu.
XV. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

• Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.
• Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik
szkolenia praktycznego i wicedyrektor ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

Skip to content