Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Technik mechatronik

Technik mechatronik to zawód z przyszłością.

Kierunek ten jest połączeniem elektroniki, mechaniki, automatyki, elektryki, robotyki i informatyki, a jego absolwent zostanie fachowcem w dziedzinie montażu, programowania, naprawy i eksploatacji maszyn przemysłowych , przemysłowych układów sterowania i elektroniki motoryzacyjnej.

Ósmoklasisto!

Jeżeli interesujesz się mechaniką i elektroniką masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi; cechuje cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna; umiesz radzić sobie ze stresem oraz nie ulegasz frustracji; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności wybierz kształcenie w zawodzie technik mechatronik. przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matury, wielu kierunków studiów na uczelniach technicznych, zdobycia atrakcyjnej pracy.

Jako absolwent kierunku technik mechatronik będziesz właściwie przygotowany do: montowania i uruchamiania przemysłowych instalacji elektrycznych i sterowania maszyn, układów automatyki, instalowania oraz naprawy i prawidłowej eksploatacji maszyn przemysłowych, systemów programowalnych z zastosowaniem sterowników PLC, instalacji przemysłowych sprężonego powietrza i urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza; czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację maszyn i urządzeń. Nauczysz się techniki lutowania z zastosowaniem najnowszych technologii i maszyn (SMT, BGA).

Aby uzyskać tytuł technika mechatronika należy zdobyć kwalifikacje:

Technik mechatronik 311410

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Skip to content