Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Technik automatyk

Ósmoklasisto chcesz zdobyć zawód po którym masz gwarancję zatrudnienia?
Wybierz kształcenie w zawodzie technik automatyk, który powstał pod patronatem największego pracodawcy w Olsztynie, firmy MICHELIN POLSKA S.A.!

Po ukończeniu szkoły, jako technik automatyk będziesz posiadał:

• wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej
• wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów
• wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu

Będziesz również przygotowany do:
• montażu urządzeń i instalacji automatyki,
• uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
• obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
• przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki, diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

DALSZA EDUKACJA

Uzyskując tytuł technika automatyka nabędziesz umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w następujących zawodach: projektant, technolog, specjalista ds. planowania produkcji, inżynier ds. wdrażania produkcji, konstruktor. Będziesz miał także możliwość specjalizacji w takich kierunkach jak np. automatyka przemysłowa, automatyka, konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów, robotyka.

Aby zdobyć tytuł technika automatyka należy zdobyć kwalifikacje:

Technik automatyk 311909

ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Skip to content