Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Technik elektronik

Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga zatrudnienia licznej kadry specjalistów.

Ósmoklasisto! Czy to zawód dla Ciebie?

Technik elektronik może się realizować zawodowo na różnych stanowiskach związanych z:

  • prowadzeniem nadzoru i kontroli,
  • prowadzeniem prac projektowych,
  • prowadzeniem prac badawczych,
  • nadzorowaniem produkcji w zakładzie produkcyjnym.

Popyt na pracę elektroników w Polsce jest wynikiem światowej koniunktury. Jeszcze dziesięć lat temu elektronik miał w Europie trudności ze znalezieniem pracy. Dziś tacy specjaliści są intensywnie poszukiwani.

Aby uzyskać tytuł technika elektronika należy zdobyć kwalifikacje:

Technik elektronik 311408

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Skip to content