Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Energetyka odnawialna jest zbiorem zagadnień, którymi zajmujemy się od niedawna. Nie oznacza to jednak, że nie warto poświęcić jej uwagi. Jest to jedna z tych gałęzi sektora energetycznego, która rozwija się najszybszym tempie. Duże znaczenie OZE nie jest przypadkowe. Coraz więcej mówi się o konieczności ograniczenia CO2 do atmosfery oraz o konsekwencjach zużycia paliw kopalnych. Zobowiązanie do tego, aby zwiększyć udział odnawialnych źródeł.

Technik odnawialnych źródeł energii jest ciągle rozwijającym się przyszłościowym zawodem.

Ósmoklasisto!

Jako absolwent kierunku OZE będzie przygotowany do:

  • stawiania wiatraków;
  • montażu instalacji fotowoltaicznych (energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego)
  • projektowania oraz instalacji pomp ciepła;
  • do pracy z programem AutoCad;
  • naprawy oraz konserwacji urządzeń OZE;
  • i wiele więcej, ale o tym musicie sami się przekonać; Po ukończeniu szkoły z zawodem Technik urządzeń i systemów OZE będziesz miał do wyboru liczne przedsiębiorstwa w kraju oraz za granicą. Jest to kierunek, który pozwoli Ci w przyszłości mieć dobra płacę, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Jeżeli jeszcze nie zostaliście zachęceni to poniżej przedstawiamy jeszcze kilka atutów uczenia się w Elektroniku:

  • darmowe kursy;
  • wycieczki dydaktyczne;
  • praktyczne poznanie zasady działania urządzeń i instalacji OZE;
  • dobrze wyszkolona kadra nauczycielska;

Aby uzyskać tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy zdobyć kwalifikacje:

ELE. 10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE. 11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Skip to content