Technik teleinformatyk

 

Technik teleinformatyk  to dziś zawód z przyszłością.

Kierunek jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

Ósmoklasisto! 

   Jeżeli  interesujesz się informatyką i komunikacją sieciową masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi;  cechuje cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna; umiesz radzić sobie ze stresem oraz nie ulegasz frustracji; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności wybierz kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk.

    Przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matury, wielu kierunków studiów na uczelniach technicznych, zdobycia atrakcyjnej pracy.

Jako absolwent kierunku technik teleinformatyk będziesz właściwie przygotowany do:

- montowania i uruchamiania komputerów;

- instalowania  systemów  operacyjnych  oraz  oprogramowania  użytkowego i narzędziowego w  komputerach;

- prowadzenia  sprzedaży  podzespołów,  zespołów  i  komputerów oraz oprogramowania; 

- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;

- diagnozowania stanu technicznego komputerów oraz  dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;

- podłączania i instalowania urządzeń wejścia – wyjścia komputerów;

- projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;

- budowania sieci komputerowych; instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;

- uruchamiania sieci komputerowych; podłączania sieci lokalnych do Internetu;

- zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem; 

- montowania  łączy  teletransmisyjnych  oraz  podzespołów  i  urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;

- wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;

- obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych;  

- konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;  

- sprawdzania  stanu  technicznego  łączy  transmisyjnych  oraz  urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;  

- czytania  i  wykonywania  rysunków  technicznych  elementów  maszyn i urządzeń  mechanicznych,  elementów  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;  

- prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;  

- obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;

- sporządzania  ofert  cenowych  sprzedaży  urządzeń  i  usług teleinformatycznych.

 

    Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;  firmach montujących, sprzedających i serwisujących komputery; organach  administracji  publicznej  i  przedsiębiorstwach  eksploatujących systemy teleinformatyczne; firmach  świadczących  usługi  teleinformatyczne  w  zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych; różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych; firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne; firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Aby uzyskać tytuł technika teleinformatyka należy zdobyć kwalifikacje:

Technik teleinformatyk 351103

INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70