Technik mechatronik

 

Technik mechatronik  to zawód z przyszłością.

    Kierunek ten jest połączeniem elektroniki, mechaniki, automatyki, elektryki, robotyki i informatyki, a jego absolwent zostanie fachowcem w dziedzinie montażu, programowania, naprawy i eksploatacji maszyn przemysłowych , przemysłowych układów sterowania i elektroniki motoryzacyjnej.

Ósmoklasisto!

   Jeżeli  interesujesz się mechaniką i elektroniką masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi;  cechuje cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna; umiesz radzić sobie ze stresem oraz nie ulegasz frustracji; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności wybierz kształcenie w zawodzie technik mechatronik. przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matury, wielu kierunków studiów na uczelniach technicznych, zdobycia atrakcyjnej pracy. Jako absolwent kierunku technik mechatronik będziesz właściwie przygotowany do: montowania i uruchamiania przemysłowych instalacji elektrycznych i sterowania maszyn, układów automatyki, instalowania oraz naprawy i prawidłowej eksploatacji maszyn przemysłowych, systemów programowalnych z zastosowaniem sterowników PLC, instalacji przemysłowych sprężonego powietrza i urządzeń korzystających  ze sprężonego powietrza; czytania  i  wykonywania  rysunków  technicznych  elementów  maszyn i urządzeń  mechanicznych,  elementów  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację maszyn i urządzeń. Nauczysz się techniki lutowania z zastosowaniem najnowszych technologii i maszyn (SMT, BGA).  Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: przedsiębiorstwach korzystających z maszyn i urządzeń bez względu na charakter ich produkcji w służbach utrzymania ruchu;  firmach produkujących oraz instalujących maszyny i urządzenia przemysłowe (w Olsztynie kilka firm średniej wielkości); firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania sterowania i automatyki z zastosowaniem PLC; firmach naprawiających elektronikę samochodową.

 

Aby uzyskać tytuł technika mechatronika należy zdobyć kwalifikacje:

Technik mechatronik 311410

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70