Technik automatyk

Ósmoklasisto chcesz zdobyć zawód po którym masz gwarancję zatrudnienia?

Wybierz kształcenie w zawodzie technik automatyk, który powstał pod patronatem największego pracodawcy w Olsztynie, firmy MICHELIN POLSKA S.A.!

Po ukończeniu szkoły, jako technik automatyk będziesz posiadał:

  • wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej
  • wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów
  • wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu

Będziesz również przygotowany do:

  • montażu urządzeń i instalacji automatyki,
  • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
  • obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
  • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki, diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

 

DALSZA EDUKACJA

   Uzyskując tytuł technika automatyka nabędziesz umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w następujących zawodach: projektant, technolog, specjalista ds. planowania produkcji, inżynier ds. wdrażania produkcji, konstruktor. Będziesz miał także możliwość specjalizacji w takich kierunkach jak np. automatyka przemysłowa, automatyka, konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów, robotyka.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

   Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć  problemów ze znalezieniem pracy.  Technicy automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych i konstrukcyjnych. Automatycy zatrudniani są przede wszystkim w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana,  w  biurach projektujących maszyny, w  laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych, ośrodkach badawczych.  Firmy będące dostawcami rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki przemysłowej na potrzeby swoich klientów zajmują się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

Wykonujący ten zawód nie tylko projektują maszyny i weryfikują ich działanie, ale także opiniują projekty. Osoby przedsiębiorcze mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

UWAGA! Absolwenci kierunku technik automatyk będą przygotowani do specyfiki pracy w firmie MICHELIN POLSKA S.A. !

 

ZAROBKI
Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 4 650 PLN brutto. Co drugi automatyk (produkcja) otrzymuje pensję od 3 652 PLN do 5 825 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych automatyków (produkcja) zarabia poniżej 3 652 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 825 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych automatyków (produkcja).

 

Aby zdobyć tytuł technika automatyka należy zdobyć kwalifikacje:

Technik automatyk 311909

ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70