Dokumenty szkolne

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zatwierdzone 12 września 2013 roku

INSTRUKCJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

ZSEIT_Instrukcja aktywacji konta Microsoft Office 365_ver.1.2 - kadra

ZSEIT_Instrukcja aktywacji konta Microsoft Office 365_ver.2.0 - uczniowieSTATUTY

Statut Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Statut Technikum Nr 6

Statut CKU

Statut Bursy Nr 2

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 2REGULAMINY

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach szkolnych 

 

Regulamin wewnętrzny organizacji zajęć od 1 września 2020 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Technikum nr 6 w Olsztynie dotyczący zasad higieny w związku z profilaktyką zakażenia SARS-CoV-19PROCEDURY

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych wszkole

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole

 RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych szkoły PRACOWNIE

Zasady ogólne zaliczania ćwiczeń praktycznych na laboratoriachRADA RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i TelekomunikacyjnychWNIOSKI PEDAGOG SZKOLNY

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno pedagogicznej (doc)

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno pedagogicznej (pdf)

Wniosek o wydanie opinii o uczniu (doc)

Wniosek o wydanie opinii o uczniu (pdf)

Wniosek o wydanie opinii Rady Pedagogicznej (doc)

Wniosek o wydanie opinii Rady Pedagogicznej (pdf)

Zasady ogólne zaliczania ćwiczeń praktycznych na laboratoriach

Wzór sprawozdania z wykonanego ćwiczenia

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70