Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH  W OLSZTYNIE

W  ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1.

Olga Zyser

- przewodnicząca               

II TI/ IV OZEG

2.

Artur Podsiad

- z-ca przewodniczącej   

III AT

3.

Agata Białobrzeska

- skarbnik

I TP

4.

Krzysztof  Kamiński

- członek

I AT

5.

Olga Szczygielska

- członek                    

I OZE

 

     
       

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.

Ewa Uzar

- przewodniczący             

II TM

 

2.

Jarosław Koper

- członek

II AT

 

3.

Joanna Woszuk

- członek

II TI

 

         

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70