Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH  W OLSZTYNIE

W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1.

Monika Się da - Predko

- przewodnicząca               

IV TMB, II OZE

2.

Olga Zyser

- z-ca przewodniczącej   

II OZEG

3.

Danuta Biedukiewicz

- skarbnik

IV TI

4.

Aneta Zastawna

- sekretarz

I TPB

5.

Artur Podsiad

- członek                    

I AT

6.

Marcin Monkiewicz

- członek

II TP

7.

Joanna Gotowska

- członek

III TMB

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.

Wiesław Dębski

- przewodniczący             

III TMA

 

2.

Joanna Kastrau

- członek

IV E

 

3.

Rafał Ślebzak

- członek

I TPB

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70