Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH  W OLSZTYNIE

W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

1.

Olga Zyser

- przewodnicząca               

III OZEG

2.

Artur Podsiad

- z-ca przewodniczącej   

II AT

3.

Ewa Uzar

- skarbnik

I TM

4.

Joanna Woszuk

- sekretarz

I TI

5.

Anna Zastawna

- członek                    

II TPB

6.

Marcin Monkiewicz

- członek

III TP

7.

Urszula Brzozowska

- członek

III TIG

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.

Wiesław Dębski

- przewodniczący             

IV TMA

 

2.

Rafał Ślebzak

- członek

II TPB 

 

3.

Joanna Gotowska

- członek

IV TMA

 

4. Jarosław Koper - członek I AT  

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70