Kierownictwo

 

Dyrektor

Grzegorz Górski

dyrektor@zseit.olsztyn.eu

 

Wicedyrektor Wicedyrektor Wicedyrektor

Bożena Symonajć

symonajc.bozena@zseit.olsztyn.eu

Marek Borucki

borucki.marek@zseit.olsztyn.eu

Robert Krupiński

krupinski.robert@zseit.olsztyn.eu

 

Wicedyrektor ds. bursy   Kierownik szkolenia praktycznego

Maria Tomczyk

tomczyk.maria@zseit.olsztyn.eu

 

Nina Jackiewicz

jackiewicz.nina@zseit.olsztyn.eu


 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70