Jubileusz 40-lecia Elektronika

13 października 2017r. był w ZSEiT "wielką ucztą wzruszeń", gdyż w tym właśnie dniu obchodziliśmy Jubileusz 40-lecia Elektronika.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły i Bursy oraz odśpiewania hymnu. W części oficjalnej zabrali głos przedstawiciele olsztyńskich władz, wyższych uczelni oraz znaczących dla regionu zakładów pracy. W swoich wystąpieniach jednomyślnie wskazywali na ważną pozycję Elektronika na mapie regionu.

W dalszej części spotkania przypomniano wyjątkową i niepowtarzalną historię szkoły oraz znaczące osiągnięcia z ostatnich 10 lat. Radosny nastrój spotęgował występ zespołu muzycznego Elektronika i solistów.
Na długo pozostaną w pamięci słowa refrenu:

"Tam gdzie było to ściernisko

stanął Elektronik blisko

obok niego jest boisko

już 40 lat"

 

Do szkoły przybyli liczni goście, absolwenci, pracownicy dawni i obecni którzy tworzyli jej historię. Wśród zaproszonych osób znaleźli się : pan Jarosław Słoma - Z-ca Prezydenta Olsztyna; pani Halina Ciunel - Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna; pan Marcin Kuchciński - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; pani Agnieszka Warakomska - Poczobutt - Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko- Mazurskiego; pani Ewa Klonowska - Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty; pan Mariusz Badura - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna; pani Krystyna Dudzińska - Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy; pan Benedykt Rogala - Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński; pan prof. dr hab. inż. Ryszard Walkowiak - Wydział Nauk Ekonomicznych UWM; pan prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak - Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej UWM; pani dr Lucyna Kwiatkowska - Rektor WSIiZ im. prof. T. Kotarbińskiego; pani dr Hanna Pałach - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych WSIiZ im. prof. T. Kotarbińskiego; pan Jarosław Michalak - Dyrektor Michelin Polska S.A.; pani Aneta Sadowska - Przedstawiciel Zakładów Metalowych ERKO w Jonkowie; pan Andrzej Stolarski - MPEC Sp. z o.o.; pan Aleksander Jarmołkowicz - SPRINT S.A.; pan Dariusz Rybaczyk - Przedsiębiorstwo Elektroniczne „Damir” S.C.; pani Lidia Nowacka - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych; pan Stefan Procyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych; pani Anida Samoraj - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; pan Tomasz Branicki- Prezes Oddziału ZNP; 

 

Mamy nadzieję, że piękne wspomnienia które wiążą się ze szkołą na zawsze pozostaną w pamięci i będą inspirowały do nowych wyzwań i celów. Jak podkreślili konferansjerzy Gali Elektronika - M. Czyczyn, A. Gawroński, R. Jankowski

"pamiętajmy o życiu na V biegu, ale tak, aby nie szarpało"

 

~ B. Symonajć

~ fot. R. Wiśniewiski

 

 

 

40-lecie ZSEiT

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70