Działania

 

Działania szkolnego doradcy zawodowego
w roku szkolnym 2018/2019

 
 1. 17.09.2018 udział w spotkaniu doradców zawodowych olsztyńskich szkół zawodowych w ramach projektu "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi"
 2. 13.09.2018- udział w spotkaniach wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich na temat organizacji praktyk zawodowych oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. 
 3. 12.09.2018 - wyjście z maturzystami na Olsztyński Salon Maturzystów – poznanie oferty szkół wyższych na rok akademicki 2018/2019
 4. 27.08.2018- spotkanie sieci szkolnych doradców zawodowych - ODN Olsztyn

 

 

 

 

Działania szkolnego doradcy zawodowego
w roku szkolnym 2017/2018

 
 
 1. Cały rok szkolny 2017/2018– współpraca z pracodawcami w sprawie organizacji praktyk zawodowych oraz miejsc pracy dla uczniów szkoły
 2. Cały rok szkolny 2017/2018– Przygotowanie, koordynacja oraz ewaluacja praktyk zawodowych uczniów klas trzecich.
 3. Tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeprowadzonych przez doradcę zawodowego na zajęciach z wychowawcą i godzinach doraźnych zastępstw w klasach pierwszych
  • Budowanie samoświadomości z myślą o przyszłości.
  • Moja przyszłość na rynku pracy.
  • Zarządzanie czasem.
 4. Tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeprowadzonych przez doradcę zawodowego na zajęciach z wychowawcą i godzinach doraźnych zastępstw w klasach drugich
  • Kariera zawodowa- znaczenie pracy.

 5. Tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeprowadzonych przez doradcę zawodowego na zajęciach z wychowawcą i godzinach doraźnych zastępstw w klasach trzecich:
  • Praca czy nauka?  Mój wybór- moja przyszłość.

  • Oczekiwania pracodawców względem pracowników

 6. Tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeprowadzonych przez doradcę zawodowego na zajęciach z wychowawcą i godzinach doraźnych zastępstw w klasach czwartych:
  • Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Autoprezentacja.
 7. 15.06.2018 Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu fotograficznego promującego zawód w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem stoi. 
 8. 4.06.2018 Spotkanie doradców zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Warmia i Mazury doradztwem stoi” – etap międzyszkolny
 9. 20.04-25.06.2018 - przeprowadzenie konkursu fotograficznego dotyczącego promocji swojego kierunku nauczania i zawodu w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem stoi”
 10. 17.05.2018 r. udział w seminarium pt.: „Przemysł 4. Generacji”. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Mechanicznych przy współpracy z firmą Festo Didactic Polska i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.
 11. 9.05.2018- opieka nad uczniami klasy II i III OZE  podczas wyjścia do elektrowni wodnej w Brąswałdzie
 12. Kwiecień 2018- przeprowadzenie w klasach drugich zajęć „Przybliżenie informacji na temat bieżącego rynku pracy” przez pośrednika pracy OHP
 13. 11.04.2018 udział w spotkaniu przedstawicieli szkół zawodowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem stoi”
 14. 15.03.2018 udział w Seminarium informacyjnym organizowanym przez IBE dla pracodawców, właścicieli firm i doradców zawodowych na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 15. 22.03.2018- zorganizowanie dla maturzystów warsztatów z psychologiem PPP3 "Sposoby radzenia sobie ze stresem przedmaturalnym"
 16. 21.03.2018 – Dzień Wiosny w ZSEiT / Elektron Show/ Spotkanie z pracodawcami (np. UKE, ERKO, Michelin)
 17. 20.03.2018 Udział w konferencji "Kształceenie zawodowe w zreformowanej szkole oraz doradztwo edukacyjno zawodowe"
 18. 12.01.2018- organizacja spotkania dla maturzystów Pt. „Savoir vivre. Studniówka i po studniówce” prowadzonego przez dr Izabelę Szatrawską (UWM)
 19. Listopad 2017- udział w szkoleniu e-learningowym: Doradztwo i poradnictwo zawodowe.
 20. listopad- grudzień 2017- przeprowadzenie w klasach czwartych zajęć „Aktywne metody poszukiwania pracy” przez pośrednika pracy OHP w Olsztynie
 21. 29.11.2017 współorganizacja Dnia Otwartego ZSEiT
 22. 22.11.2017 udział  w konferencji dla Szkolnych Doradców Zawodowych pod hasłem: „Szkoła – Doradztwo – Rynek Pracy” organizowanej przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
 23. 17.11.2017- Udział w spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych na temat „Młodzież na lokalnym rynku pracy”
 24. 15.11.2017 udział w konferencji inaugurującej Europejskie Dni Pracodawcy 2017 „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty”.
 25. 8.11.2015 udział w konferencji Pt. "Doradztwo zawodowe w szkole"
 26. 27.10.2017 współorganizacja  Dnia z Przedsiębiorcą
 27. 26.10.2017 wycieczka do Warszawy na Tagi Renexpo Poland z klasą II OZE  i III OZE
 28. 20.10.2017 - współorganizacja VI Młodzieżowego Dnia z Doradcą Zawodowym – ZSEiT w Olsztynie wraz z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie
 29. 22.09.2017- Udział w spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych na temat „Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego”
 30. 11.09.2017 - wyjście z maturzystami na Olsztyński Salon Maturzystów – poznanie oferty szkół wyższych na rok akademicki 2017/2018

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70