Orlik

 

Wniosek o rezerwację - do pobrania

 

[pobierz regulamin]

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO „ORLIK”

Przy Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie,

ul. Bałtycka 37A

 1. Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności społecznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

 2. Administratorem „Zespołu boisk sportowych Orlik 2012” jest Dyrektor szkoły.

 3. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie.

 4. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie szkoły podczas planowanych zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz wychowankowie Bursy nr 2 przy ZSEiT od września do czerwca w godzinach popołudniowych ustalanych odrębnie na każdy rok szkolny.

 5. W godzinach wolnych od zajęć z boisk może korzystać młodzież pozaszkolna i osoby prywatne.

 6. Dzieci do lat 7 powinny przebywać na boisku pod opieką osób pełnoletnich.

 7. Grupy zorganizowane mogą korzystać z boiska po wcześniejszej rezerwacji i uzgodnieniem warunków z Dyrektorem szkoły.

 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie specjalne typu „TURFY” z przeznaczeniem do gry na sztucznej trawie lub buty z przeznaczeniem na halę tzw. „halówki”, nie wolno grać : w butach piłkarskich z kołkami plastikowymi/metalowymi oraz w butach piłkarskich z korkami lanymi ”lankach”)

 9. Na terenie boiska zabrania się:

 1. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska ,

 2. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

 3. Spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,

 4. Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

 5. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

 6. Wprowadzania zwierząt,

 7. Jazdy rowerami, motorowerami, na rolkach, deskorolkach itp.

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną . Obiekt jest monitorowany.

 3. Za wypadki mające miejsce na terenie boiska odpowiedzialność ponosi korzystający z boiska.

 4. Korzystający z boiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

 5. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 6. Animator sportu, w zależności od sytuacji może:

 1. Nakazać zmianę obuwia i stroju sportowego,

 2. Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

 3. Nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły,

 4. Wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Straży Miejskiej,

 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zawiesić korzystanie z obiektu.

 1. Korzystanie z obiektu zawieszone zostaje również decyzją Dyrektora na czas niezbędny do wykonania prac konserwatorskich i naprawczych.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70