Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ).

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. I półrocze dla klas I - IV                                                          01.09.2022r.-05.02.2023r.

 2. II półrocze dla klas I - IV                                                        06.02.2023r.-23.06.2023r.

 3. I półrocze dla klas IV gim                                                       01.09.2022r.-11.12.2022r.

 4. II półrocze dla klas IV gim                                                     12.12.2022r.-28.04.2023r.   

 5. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV gim                               28.04.2023r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - IV                                 23.06.2023r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23 grudnia – 31 grudnia 2022r.

 2. Ferie zimowe                                                                            23 stycznia – 5 lutego 2023r.  

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                               6 kwietnia  –  11 kwietnia 2023r.

 4. Ferie letnie                                                                               24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

III. Matura:

         1. Egzamin w terminie głównym

              Cześć pisemna: 4 – 23.05.2023r. (wg harmonogramu CKE)
              Część ustna: 10 – 23.05.2022r. (wg harmonogramu szkoły)

 

         2. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym: 

              Cześć pisemna: 1 – 19.06.2023r. (wg harmonogramu CKE)
              Część ustna: 5 – 7.06.2023r. (wg harmonogramu szkoły)

 

         3. Egzamin w terminie poprawkowym:

             Cześć pisemna: 22.08.2023r. (wtorek)
             Część ustna: 21.08.2023r. (poniedziałek)

 

IV. Egzaminy zawodowe:

         1. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja zimowa termin główny:
                   część pisemna: 10-14.01.2023 r.
                   część praktyczna: 09-21.01.2023 r.
           2. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja zimowa termin dodatkowy:
                   część pisemna: 30.01.2023 r.
                   część praktyczna: 31.01.2023 r.
           3. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja letnia termin główny:
                   część pisemna: 02-07.06.2023 r.
                   część praktyczna: 01-18.06.2023 r.
           4. Egzamin zawodowy formuła 2019 sesja letnia termin dodatkowy:
                   część pisemna: 28.06.2023 r.
                   część praktyczna: 29.06.2023 r.

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasie IV G - śródroczne                                                                          07.12.2022r.

 2. W klasach I-IV - śródroczne                                                                        18.01.2023r.   

 3.  W klasach IV G - rocznych                                                                          21.04.2023r.

 4. W klasach I-IV - rocznych                                                                           16.06.2023r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IVEO, IV TI                                                                             31.10.2022r. - 25.11.2022r.

 2. Klasa IV TP, IV AT                                                                            28.11.2022r. - 23.12.2022r.

 3. Klasa III EO, III TPA                                                                       06.02.2023r. - 03.03.2032r.

 4. Klasa III TM, IV TM, III TIO                                                           06.03.2023r. - 31.03.2023r.

 5. Klasa III AT, IV OZE, III TPB                                                          03.04.2023r. - 28.04.2023r.

 

 

 

  Kurs SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

  Egzaminy SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych                                     28 kwietnia 2023r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe                                 23.08.2023r.- 25.08.2023r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne                                    według odrębnego harmonogramu

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

31.10.2022r., 2,4,5,8.05.2023r., 09.06.2023r., 22.06.2023r.

 

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 30.08.2022r.  godz.   9.00  -  podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

 2. 15.09.2022r. godz. 15.00  - plan pracy na rok, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, sprawy bieżące

 3. 14.10.2022r..  godz.  15.00  -  DEN

 4. 08.12.2022r. godz. 15.00 - klasyfikacja - kl. IVG

 5. 19.01.2023r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja - kl. I-IV    

 6. 23.02.2023r.   godz. 13:00    sprawy bieżące

 7. 25.04.2023r.  godz. 15.00  -  klasyfikacyjna kl. IVG

 8. 25.05.2023r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące (w razie konieczności)

 9. 20.06.2023r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja kl. I - IV

 10. 27.06.2023r.  godz.   9.00  -  kończąca rok szkolny

 11. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 

 1. 15 września 2022r.:

  • godz. 17.00 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,

  • godz. 17.30 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,

  • godz. 18.30 – spotkanie przedstawicieli trójek klasowych rodziców – s. konferencyjna.

 2. 17 listopada 2022r. godz. 17.30 – wywiadówka.

 3. 23 lutego 2023r. godz. 17.30 – wywiadówka

 4. 30 marca 2023r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. IV Gim

 5. 25 maja 2023r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. I – IV.

 

         Spotkania "szkolnej rady rodziców" z dyrektorem w ww. terminach na pół godzin przed spotkaniami klasowymi.      

         Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

XIII. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XIV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

        Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

        Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik szkolenia praktycznego i  wicedyrektor  ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70