Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: rozporządzenie MEN  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)..

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. I półrocze dla klas I i II                                                            01.09.2021r.-06.02.2022r.

 2. I półrocze dla klas III i IV                                                        01.09.2021r.-10.12.2021r.

 3. II półrocze dla klas III                                                             13.12.2021r.-24.06.2022r.

 4. II półrocze dla klas I i II                                                          06.02.2022r.-24.06.2022r.   

 5. II półrocze dla klas IV-tych:                                                    14.12.2021r.-29.04.2022r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV                                       29.04.2022r.

 7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - III                                 24.06.2022r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23 grudnia – 31 grudnia 2021r.

 2. Ferie zimowe                                                                            24 stycznia – 6   luty   2022r.  

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                               14 kwietnia  –  19 kwietnia 2022r.

 4. Ferie letnie                                                                               27 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

 

III. Matura:

         1. Egzamin w terminie podstawowym

              Cześć pisemna: 4 – 20.05. 2022r. (wg harmonogramu CKE),
              Część ustna język polski 7 – 21.05.2022r. (wg harmonogramu szkoły),

              Część ustna języki obce nowożytne 6 – 21.05.2022 (wg harmonogramu szkoły),

 

         2. Egzamin w terminie dodatkowym: 1 – 15 czerwca 2022r.

         3. Egzamin w terminie poprawkowym:

             23.08.2022r. egzamin pisemny,

 

IV. Egzaminy zawodowe:

         11 stycznia 2022 r. – ETAP PISEMNY

         13 stycznia – 10 lutego 2022r. - ETAP PRAKTYCZNY

         2-7 czerwca 2022r. – ETAP PISEMNY

         01 – 19 czerwca 2022r. - ETAP PRAKTYCZNY

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach III i IV - śródroczne                                                                   07.12.2021r.

 2. W klasach I-II - śródroczne                                                                        18.01.2022r.   

 3. W klasach IV - rocznych                                                                               22.04.2022r.

 4. W klasach I-III - rocznych                                                                           17.06.2021r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IIIEO, IIITMA i IIITP                                                                             07.02.2022r. - 04.03.2022r.

 2. Klasa IIIAT, IIITI i IIIEOG                                                                              07.03.2022r. - 01.04.2022r.

 3. Klasa IIIOZE, IIIATG i IIITIG                                                                          04.04.2022r. - 29.04.2022r.

 4. Klasa IIIOZEG i IIITMAG                                                                        09.05.2022r. - 03.06.2022r.

        

  Kurs SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

  Egzaminy SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych                                     29 kwietnia 2022r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe                                 22.08.2022r.- 26.08.2022r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne                                    29.03.2022r.- 31.03.2022r.

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

15.10.2021r., 12.11.2021r., 07.01.2022r., 2,4-6.05.2022r., 03.06.2022r., 17.06.2022r.

 

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 31.08.2021r.  godz.   9.00  -  podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

 2. 14.09.2021r. godz. 15.00  - plan pracy na rok, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, sprawy bieżące

 3. 14.10.2021r.  godz.  15.00  -  DEN

 4. 09.11.2021r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 5. 09.12.2021r. godz. 15.00 - klasyfikacja - kl. III-IV

 6. 20.01.2022r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja - kl. I-II    

 7. 24.02.2022r.   godz. 13:00    sprawy bieżące

 8. 26.04.2022r.  godz. 15.00  -  klasyfikacyjna kl. IV

 9. 19.05.2022r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące (w razie konieczności)

 10. 21.06.2022r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja kl. I - III

 11. 30.06.2022r.  godz.   9.00  -  kończąca rok szkolny

 12. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 

 1. 16 września 2021r.:

  • godz. 17.00 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,

  • godz. 17.30 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,

  • godz. 18.15 – spotkanie przedstawicieli trójek klasowych rodziców – s. konferencyjna.

 2. 9 listopada 2021r. godz. 17.30 – wywiadówka.

 3. 9 grudnia 2021r. godz. 17.30 – wywiadówka klas 3 i 4 oraz konsultacje dla klas 1 i 2.

 4. 20 stycznia 2022r. godz. 17.30 – wywiadówka klas 1 i 2 oraz konsultacje dla klas 3 i 4. 

 5. 24 luty 2022r. godz. 17.30 – indywidualne konsultacje rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami

 6. 31 marca 2022r. godz. 17.00-18.30 – wywiadówka

 7. 19 maja 2022r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. I – III.

 

         Spotkania "szkolnej rady rodziców" z dyrektorem w ww. terminach na pół godzin przed spotkaniami klasowymi.      

         Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

XIII. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XIV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

        Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

        Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik szkolenia praktycznego i  wicedyrektor  ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

 

XVII. Terminy rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw:

 

 1. wrzesień                                                                                                        24.09.2021r

 2. październik                                                                                                    22.10.2021r.

 3. listopad                                                                                                         22.11.2021r.

 4. grudzień                                                                                                        17.12.2021r.

 5. styczeń                                                                                                          21.01.2022r.

 6. luty                                                                                                               18.02.2022r.

 7. marzec                                                                                                          18.03.2022r.

 8. kwiecień                                                                                                        22.04.2022r.

 9. maj                                                                                                               20.05.2022r.

 10. czerwiec                                                                                                         23.06.2022r.

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70