Objęcie patronatem przez OZE Projekt

30 listopada firma OZE Projekt z siedzibą w Olsztynie objęła patronatem naszą szkołę. Podpisanie umowy partnerskiej było wyczekiwanym przez Elektronik wydarzeniem, bardzo ważnym dla nas i naszych uczniów. 

Już w dniu podpisania umowy firma wsparła szkołę sprzętem dydaktycznym, za co serdecznie dziękujemy!

Celem porozumienia jest objęcie przez OZE Projekt opieki nad klasami na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pomoc w podniesieniu jakości kształcenia zawodowego. Nasza współpraca będzie obejmowała między innymi: 

- praktyki uczniowskie, wizyty w siedzibie firmy oraz wykłady;

- przekazywanie sprzętu, pomocy dydaktycznych do szkoły;

- wsparcie finansowe uczniów zdolnych i potrzebujących na zasadzie płatnych staży w firmie oraz przekazaniu niezbędnych narzędzi pracy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii;

UMOWA PATRONACKA

\

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70